องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ประชาสัมพันธ์ขององค์กร

  

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2559

 

ด้วยขณะนี้เป็นระยะเวลาที่จะดำเนินการสำรวจภาษีเพื่อยื่นแบบแสดงรายการให้ผู้ประกอบการค้าที่มีทรัพย์สินต้องชำระภาษีต่างๆ ประจำปี 2559 โดยมีกำหนดเวลาชำระภาษี ดังนี้

 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน กำหนดยื่นแบบ (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559และชำระภาษีโรงเรือและที่ดินภายใน 30 วัน หลังจากได้รับผลการประเมินภาษี

        2. ภาษีป้าย กำหนดยื่นแบบ (ภ.ป.3)และชำระภาษี ภายในเดือน มกราคม - มีนาคม 2559

       จึงขอประกาศให้ทราบว่าท่านเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ประกอบการค้า ที่มีโรงเรือน มีบ้านเช่า หรือมีที่ดินประกอบกิจการใดๆ ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง มาติดต่อเพื่อชำระภาษีต่างๆ ได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ภายในระยะเวลาที่กำหนด

       หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 044-133134 ในเวลาราชการ 08:30-16:30 น.

                                  ดอกกัลปพฤกษ์ ดอกไม้โครงการท่านนายกณัฐติพงษ์  วันทวี

 • เคารพธงชาติหน้าเสาธง

  ทุกวันจันทร์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง อบต.วังทอง ร่วมใจกันเข้าแถวเคารพธงชาติ
 • ประชุมสภาสมัยสามัญ

 • ประชุม คณะกรรมการ สปสช. ตำบลวังทอง

 • ตรวจรับความพิการ

 • กรมอุทยานแห่งชาติสัตวป่าและพันธ์พืช

  http://www.ประกาศผลสอบ.com/s_prd_img/19042013%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4.jpg
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

  http://www.ประกาศผลสอบ.com/s_prd_img/02102012%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99.jpg
 • กรมทางหลวงชนบท

  http://www.ประกาศผลสอบ.com/s_prd_img/07082013%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97.jpg
Visitors: 2,925