องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ประชาสัมพันธ์ขององค์กร

 

 

  • อาลัยพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

  • กราบพระบรมศพ

    ณ.พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
  • นายกฯเป็นประธานเปิดงานกีฬา

  • รับมอบฝายจากการไฟฟ้าฯ

  • ปลัดขวัญใจ เปือยหนองแข้ ประชาคมการจัดการขยะมูลฝอย

  • กราบพระบรมศพ ณ.พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

  • สวดพระอภิธรรมถวายพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

Visitors: 6,045