องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ประชาสัมพันธ์ขององค์กร

พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร(๗วัน)

 

  • อาลัยพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

  • ประชุมสภาสมัยสามัญ

  • นายกฯเป็นประธานเปิดงานกีฬา

  • รับมอบฝายจากการไฟฟ้าฯ

  • ปลัดขวัญใจ เปือยหนองแข้ ประชาคมการจัดการขยะมูลฝอย

  • ประชุมสภากาแฟ พนักงานส่วนตำบลและ ลูกจ้าง

  • สวดพระอภิธรรมถวายพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

Visitors: 3,903